Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎNTRE DOI CETĂŢENI ROMÂNI, MAJORI  (PESTE 18 ANI)

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al unuia dintre viitori soţi, împreună cu următoarele documente:

 • Certificate medicale prenupţiale, privind starea sănătăţii, cu mentiunea specială că “SE POATE CĂSĂTORI”, valabile 14 zile de la data eliberării;
 • Acte de identitate, valabile:  originale;
 • Certificate de naştere: originale;
 • Documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentinţă de divorţ – definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al fostului soţ/soţie) – originale;
 • Declaraţie din care să rezulte că cei doi soţi nu cunosc nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătorie, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
 • Convenţie matrimonială autentificată de către notarul public, în cazul în care viitorii soţi stabilesc un al regim matrimonial decât cel al comunităţii legale;

Căsătoria se încheie după 10 zile, in care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Conform art. 53 din H.G. nr. 64 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, după încheierea  căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului (cetățean român) care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate sau, în cazul buletinelor de identitate sau a cărții provizorii se aplică ștampila cu mențiunea schimbării numelui prin căsătorie.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎNTRE DOI CETĂŢENI ROMÂNI, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE UNUL DINTRE VIITORI SOŢI ESTE MINOR (16 – 18 ANI)

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al unuia dintre viitori soţi, împreună cu următoarele documente:

 • Certificate medicale prenupţiale, privind starea sănătăţii, cu mentiunea specială că “SE POATE CĂSĂTORI”, valabile 14 zile de la data eliberării;
 • Acte de identitate, valabile:  originale;
 • Certificate de naştere: originale;
 • Documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentinţă de divorţ – definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al fostului soţ/soţie) – originale;
 • Declaraţie din care să rezulte că cei doi soţi nu cunosc nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătorie, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
 • Avizul medical, trebuie să ateste starea de sănătate a celui în cauză, gradul de maturizare fiziologică, psihică şi intelectuală, etc., precum şi exprimarea consimţământului liber la căsătorie. Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviinţării părinţilor şi autorizării instanţei de tutelă. Avizul medical nu înlătură prezentarea certificatelor medicale privind starea sănătăţii;
 • Dovada încuviinţării ambilor părinţilor  sau a tutorelui. Încuviinţarea căsătoriei minorilor de către părinţi se face printr-o declaraţie dată la serviciul de stare civilă, odată cu declaraţia de căsătorie sau poate fi prezentată  declaraţii autentificate pe proprie răspundere, din care să rezulte că părinţi sunt de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul lor minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.
 • Autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul;
 • Convenţie matrimonială autentificată de către notarul public, în cazul în care viitorii soţi stabilesc un al regim matrimonial decât cel al comunităţii legale.

Căsătoria se încheie după 10 zile, in care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Conform art. 53 din H.G. nr. 64 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, după încheierea  căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului (cetățean român) care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate sau, în cazul buletinelor de identitate sau a cărții provizorii se aplică ștampila cu mențiunea schimbării numelui prin căsătorie.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI MIXTE (CETĂŢEAN ROMÂN CU CETĂŢEAN STRĂIN)

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al viitorului soț, cetățean român, împreună cu următoarele documente:

 • Certificate medicale prenupţiale, privind starea sănătăţii, cu mentiunea specială că “SE POATE CĂSĂTORI”, valabile 14 zile de la data eliberării;
 • Acte de identitate, paşaport, valabile: originale
 • Certificate de naştere: originale, traducere legalizată;
 • Documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentinţă de divorţ – definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al fostului soţ/soţie) – original;
 • Dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că soţul, cetăţean  străin, îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România;
 • Documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie,  pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică, în materie civilă şi de dreptul familiei;
 • Declaraţii pe proprie răspundere, autentificate de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii ale căror state nu au misiune diplomatică sau oficiu consular de carieră acreditat în România;
 • Declaraţii notariale din care să rezulte că cei doi soţi nu cunosc nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătorie;
 • Interpret autorizat, în cazul în care soţul/cetăţean străin nu cunoaşte limba română;
 • Convenţie matrimonială autentificată de către notarul public, în cazul în care viitorii soţi stabilesc un al regim matrimonial decât cel al comunităţii legale.

Căsătoria se încheie după 10 zile, in care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Conform art. 53 din H.G. nr. 64 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, după încheierea  căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului (cetățean român) care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate sau, în cazul buletinelor de identitate sau a cărții provizorii se aplică ștampila cu mențiunea schimbării numelui prin căsătorie.

Sari la conținut