ANUNȚ PREALABIL PRIVIND ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ A IMOBILELOR

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brăila anunță începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în  sistemul integrat de cadastru și carte funciară din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) la nivelul sectoarelor cadastrale 5, 6, 13, 15. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară se face în baza contractului de finanțare nr. 33632/2022 și a contractelor de achiziție nr. 39219/2022, respectiv 39210/2022.

 

Sari la conținut