Logo Primaria Municipiului Braila
Acasă
Noutăţi
Hartă Străzi
Achiziții Publice
Programări cărți identitate
A+ A-
Contact
Print
Salt la Căutare
Primaria Braila > D.S.P.P.D.R.I. > DIRECTOR EXECUTIV  

DIRECTOR EXECUTIV

Servicii subordonate

Curriculum vitae

Nume/ Prenume
				NEAGU IULIANA FLORINELA
Adresa
				BRAILA
E-mail				iuliana.neagu@primariabr.ro 

EXPERIENTA PROFESIONALA
Perioada			27 mai 2009 - prezent
Numele si adresa		Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Braila, Piata Independentei
angajatorului			nr.1, Braila, Romania
Tipul activitatii		Administratie publica
Functia ocupata			Director executiv
Principalele activitati		Coordonarea activitatii de elaborare a Strategiei de dezvoltare a municipiului
responsabilitati		Braila, elaborarea si implementarea de proiecte pentru dezvoltarea economica
				sociala si de mediu a municipiului

Perioada			21 februarie 1995 - 27 mai 2009
Numele si adresa		Institutia Prefectului Judetului Braila, Piata Independentei, nr.1,
angajatorului			Braila, Romania
Tipul activitatii		Administratie publica
Functia ocupata			Consilier
Principalele activitati		Elaborarea si monitorizarea de documente progamatice in teritoriu cu privire la 
responsabilitati		integrarea europeana; monitorizare relatii externe, acordarea de consultanta
				autoritatilor publice locale, mediului de afaceri si societatii civile cu privire
				la finantari rambursabile si nerambursabile.

Perioada			01 noiembrie 1991 - 31 august 1994
Numele si adresa		Liceul Economic, Liceul de Constructii, Braila, Romaina
angajatorului			
Tipul activitatii		Institutie de Invatamant
Functia ocupata			Profesor
Principalele activitati		Transmiterea de cunostinte de specialitate in domeniile: tehnologie, microbiologie
responsabilitati		si biochimie.

EDUCATIE SI FORMARE
Perioada			Noiembrie 2007 - Iunie 2008
Numele si tipul institutiei	Institutul National de Formare Bucuresti 
de invatamant/ furnizorul de
formare
Domenii principale studiate/	Management
competente dobandite
Calificarea/ diploma		Diploma de absolvire a cursurilor pentru ocuparea unei functii corespunzatoare
obtinuta			inaltilor functionari publici
Nivelul de clasificare a	Specializare
formei de invatamant/formare

Perioada			Iunie - August 2005
Numele si tipul institutiei	Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
de invatamant/ furnizorul de
formare
Domenii principale studiate/	Management si gestiunea eficienta in administratia publica
competente dobandite
Calificarea/ diploma		Diploma de studii post universitare de specializare
obtinuta		 
Nivelul de clasificare a	Studii post universitare
formei de invatamant/formare

Perioada			Octombrie 2003 - Iunie 2004
Numele si tipul institutiei	Institutul National de Administratie, Bucuresti
de invatamant/ furnizorul de
formare
Domenii principale studiate/	Managementul Afacerilor Publice Europene
competente dobandite
Calificarea/ diploma		Master
obtinuta		 
Nivelul de clasificare a	Master
formei de invatamant/formare

Perioada			Septembrie 1986 - Iunie 1991
Numele si tipul institutiei	Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, Facultatea de Industrii Alimentare
de invatamant/ furnizorul de	Acvacultura si Pescuit
formare
Domenii principale studiate/	Industrii alimentare, specializare carne - lapte
competente dobandite
Calificarea/ diploma		Inginer
obtinuta		 
Nivelul de clasificare a	Superioare
formei de invatamant/formare

APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE
Limba materna			Romana
Limbi straine cunoscute
Autoevaluare			  Comprehensiune			Vorbit			Scris
Nivel European(*)		Ascultare	 Citit		Interactiune	Exprimare			
Limba engleza			  4		  3		  3	      3		 4	
Limba franceza			  5 		  5		  4		  4		 5
				(*) Cardului european de referinta pentru limbi

Competente si aptitudini	Capacitate de coordonare, ablitate de monitorizare, analiza si sinteza
organizatorice			capacitate de implementare, capaciate de planificare si de a actiona
				strategic, respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele 
				institutiei si ale cetateanului

Competente si aptitudini	Abilitati utilizare computer - operare
tehnice				Ablitiati de baza programare FOX PRO

Alte competente si		Formator Managementul Schimbarii; Formator Instrumente Structurale - 
aptitudini			Certificat ROI Olanda

Permis de conducere	NU

INFORMATII SUPLIMENTARE	Atestat ECDL - Start
			Scriere si implementare 7 proiecte cu finantare europeana in perioada
			1998 - 2009

UE Icon    Guvernul Romaniei Icon    Instrumente Structurale Icon
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.