Logo Primaria Municipiului Braila
Acasă
Noutăţi
Hartă Străzi
Achiziții Publice
Programări cărți identitate
A+ A-
Contact
Print
Salt la Căutare
Primaria Braila > D.P. > Serviciul Cadastru  

Serviciul Cadastru

Servicii subordonate

Sef Serviciu - Bărguanu Radu 

Activitatea Serviciului Cadastru 
 

 • Participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 • Participa la inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al U.A.T. Braila;
 • Întocmeşte rapoarte pentru concesionarea de terenuri societăţilor comerciale si persoanelor fizice;
 • Identifică terenuri petru a fi acordate conform prevederilor legilor nr. 42 / 1990, 44/1994, 247/2005, 15/2003, 341/2004 şi întocmeşte rapoarte de specialitate în acest sens;
 • Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru închirierea de terenuri;
 • Gestionează banca de date a cadastrului imobiliar şi edilitar;
 • Ţine evidenţa planurilor cadastrale şi topografice la diferite scări;
 • Întocmeşte procesele verbale de punere în posesie pentru terenurile concesionate, închiriate, acordate conform prevederilor legilor nr. 18 / 1990, 42/1990, 341/2004, 10/2001, 247/2005, 15/2003;
 • Verifică procesele verbale de vecinătate în vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate;
 • Verifică procesele d vecinătate pentru înscrierea în cartea funciară;
 • Ţine evidenţa încheierii de carte funciară;
 • Tine evidenţa Ordinelor de proprietate.

UE Icon    Guvernul Romaniei Icon    Instrumente Structurale Icon
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.