Logo Primaria Municipiului Braila
Acasă
Noutăţi
Hartă Străzi
Achiziții Publice
Programări cărți identitate
A+ A-
Contact
Print
Salt la Căutare
Primaria Braila > D.P. > Acte necesare  

Acte necesare

Servicii subordonate

 

Concesionare/închiriere terenuri

 

-       cerere

-       acte de proprietate pentru construcţii  sau pentru teren - copie xerografiată

-       acte de indentitate - copie xerografiată

-       documentaţie cadastrală avizată şi recepţionată de către O.C.P.I. Brăila - copie xerografiată

-       extras de carte funciară actualizat emis de catre  O.C.P.I. Brăila

-       acordul notarial al vecinilor, în care aceştia vor declara pe propria răspundere că nu-şi manifestă dreptul de preemţiune asupra acestui teren şi nici nu sunt în litigiu cu solicitantul şi sunt de acord cu concesiunea

-       certificat fiscal emis de către D.F.P.L. Brăila, din care să rezulte că solicitantul nu are nici un fel de datorii faţă de bugetul local

 

Eliberare certificat nomenclator stradal şi număr poştal

-       cerere tip

-       acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, partaj voluntar sau dezmembrare în loturi, alipiri imobile, donaţii) - copie xerografiată

-       documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă) - copie xerografiată

-       act de indentitate - copie xerografiată

 

 

Eliberare adeverinţe /Atestare apartenenţă la domeniul privat al municipiului Braila a unui imobil

-       cerere

-       documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă) - copie xerografiată

-       acte de indentitate - copie xerografiată

-       acte de proprietate (Ordin al Prefectului, certificat de moştenitor, titlul de proprietate, sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă, după caz) - copie xerografiată

-       contract de concesiune (dacă este cazul) - copie xerografiată

-       certificat nomenclator stradal (dacă este cazul) - copie xerografiată

 

 

Eliberare adeverinţe privind apartenenţa la domeniul public al municipiului Brăila

-       cerere

-       copie xerografiată contract de închiriere şi acte adiţionale (dacă este cazul)

-       copie xerografiată documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE Icon    Guvernul Romaniei Icon    Instrumente Structurale Icon
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.