Logo Primaria Municipiului Braila
Acasă
Noutăţi
Hartă Străzi
Achiziții Publice
Programări cărți identitate
A+ A-
Contact
Print
Salt la Căutare
Primaria Braila > Continut site > Transparenta decizionala  

Transparenta decizionala

Servicii subordonate

Sortare după atașăriUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Primaria Municipiului Braila supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a C.L.M. Braila referitor la "Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila" Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Primaria Municipiului Braila supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a C.L.M. Braila referitor la "Aprobarea Actului Aditional nr.20 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Calendarul activitatilor de depunere si evaluare a cererilor si documentatiilor aferente unitatilor de cult.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Dezbatere publică construire statie distributie carburanti si cafe bar ATLAS SAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
PROIECT H MODIFICARE SI COMPLETARE REGULAMENT ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZAREUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 139/28.04.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Dezbatere publică a proiectului de hotărâre referitoare la modificarea și completarea HCLM nr.139/28.04.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
ACTUALIZARE - Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Braila, 2019 - 2029Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Interzicerea accesului motocicletelor pe Calea Călărașilor. sector de drum cuprins între B-dul Dorobantilor și B-dul AI. I. Cuza, pe perioada sezonului estival 01.06.2019 - 01.10.2019, în intervalul orar 22:00-06:00Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Dezbatere publică "APROBARE COST MEDIU LUNAR INTRETINERE , ALOCATIE ZILNICA SI CONTRIBUTIE INTRETINERE A PERSOANELOR INGRIJITE IN CENTRELE REZIDENTIALE"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la modificarea HCLM nr.191/31.05.2013 Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Aprobarea Regulamentului referitor la regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului BrailaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea permiselor de acces auto (PERMIS ACCES AUTO - P.A.A.), pentru circulaţia autovehiculelor pe străziUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Modificarea anexe; nr. 11a H.C.L.M. Brăila nr. 190/31.05.2013 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Completarea anexe; la H.C.L.M. Brăila nr. 5/30.01.2003 referitoare la "Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie săvârşite prin ÎncăUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Modificarea si completarea HCLM nr. 349130.11.2007, referitoare la Organizarea si desfasurarea activitatii de transport in regim de taxi si in regim de inUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Regulament de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite in intravilanul Municipiului BrailaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Modificarea regulamentului serviciului public de salubritate din Municipiului BrailaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Reglementarea accesului autovehiculelor În Parcul Monument din Municipiul Brăila"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la "Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Brăila" Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi AdminiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Aprobarea Contractelor cadru de prestări servicii în zona de administrare portuară a Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare PorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive din Municipiul Brăila, si a caietului de sarcini al serviciului de administrare șUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la „Modificarea și completarea anexei la H.C.L.M. nr. 5/30.01.2003 referitoare la <Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție săvârșite pUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la completarea art.1 și art.2 din cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr.248/16.09.2008 referitoare la ”Interzicerea expunerii de produse în vederea vânzării pe terenurUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Actualizare - Anunt privind Aprobarea Regulamentul si a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a spatiilor verzi din municipiul Braila Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
REGULAMENT pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul municipiului Brăila unităţilor de cult din municipiul Brăila, aparţinând cultelor religioase recunoscute din RomâniaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la "Aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Braila unutatilor de cultUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectului de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Braila referitor la "Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate, auto si electric in Municipiul BrailUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect hotarare aprobare buget de venituri si cheltuieli al Municipiului Braila pe anul 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect de Hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la "Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect de hotarare a CLM Braila "Modificarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere in Municipiul Braila" Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică-În prezent Municipiul Brăila desfăşoară activităţile necesare depunerii cererii de finanţare şi a documentelor anexă în vederea obţinerii finanţării nerambursabile a proiectului Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, BrăilaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică-Aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al Comisiei Sociale pentru analiza solicitărilor și repartizarea locuințelor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brăila, precum și a locuintelor pentru tineri, destinaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect de hotărâre privind ”Regulamentul-formă actualizată, privind emiterea avizelor necesare pentru execuția lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice, condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat aUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect de hotărâre, referitor la ”Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabiliate de art. 28, din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare”.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect de hotărâre, privind ”Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Comunitar · „Bunici şi nepoti" din Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr.17, aflat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, conform H.C.l.MUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect de hotărâre, privind ”Aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Brăila, pentru proiecte de activitate sportivăUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile şi completăUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica - Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Brăila, pentru proiecte de activitate sportivă"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica - Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Centrului Comunitar - Bunici si Nepoti din Municipiul Braila" Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica - Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Aprobarea regulamentului privind modul de inchiriere a bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Braila"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Regulamentul serviciului de dezinsectie, dezinfectie și deratizare la nivelul municipiului Brăila . Orice propunere, recomandare sau comentarii vor fi transmise pe adresa de e-mail supaglbraila@gmail.comUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica - Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Aprobarea regulamentului pentru vânzarea-cumpărarea apartamentelor situate în Brăila, ansamblul Buzăului bl.B26 și B34, conform H.C.L.M. nr.72/31.03.2006 "Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică a proiectului de hotărâre a C. L. M. Brăila referitor la ”Aprobarea regulamentului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor din Municipiul Brăila"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica - Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2017"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Regulamentul serviciului de administrare a spatiilor verzi din Municipiul Braila si caietul de sarcini contact -olgutadamian@primariabraila.roUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - proiectul de H.C.L.M. Braila referitor la ''Stabilirea chiriei pentru locuintele construite prin - Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii- tip ANL situate pe raza Municipiul Braila". Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - proiectul de H.C.L.M. Braila referitor la ''Regulamentul privind procedura aprobarii constituirii dreptului de superfice cu titlu oneros in conditiile codului civil, in favoarea proprietarilor de constructii-case de locuit, amplasate pUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - proiectul de H.C.L.M. Braila referitor la ''Aprobarea regulamentului de vanzarea locuintelortip ANL situate pe raza Municipiul Braila". Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - proiectul de H.C.L.M. Braila referitor la ''Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Municipiul Braila". Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - proiectul de H.C.L.M. Braila referitor la ''Aprobarea propunerilor criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea locuintelor ANL."Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - proiectul de H.C.L.M. Braila referitor la ''Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transporl și Siguranta Circulatiei în Municipiul Breila și a Regulamentului de organizare și functionare al Comisiei."Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - proiectul de H.C.L.M. Braila referitor la "Stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin "Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii; aflate în proprietatea privată a statului, realizat de către AgeUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Raport anual privind serviciile de transport public local de calatoriUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica-Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Reglementarea circulației și a parcărilor pentru vehicule pe Calea Călărașilor între P-ța Traian și intersecția cu B-dul. AL. I. Cuza"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica-Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Amplasarea statuii Domnitorului Vlaicu-Vladislav Vodă, ctitorul Brăilei, ce urmează a fi realizată cu ocazia aniversării a 650 de ani de istorie a Municipiului Brăila" Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica-Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Adoptarea unor masuri in vederea asigurarii transparentei decizitionale la nivelul autoritatilor locale ale municipiului Braila"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica-Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în Municipiul Brăila"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica-Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul Brăila"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - Regulament privind organizarea, desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Minicipiul Brăila. Sugestii, propuneri şi observaţii, vor fi transmise pe fax 0239692394 sau mail pmb@primariabr.roUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica-Proiectul de H.C.L.M. Brăila referitor la "Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de S.C. A.P.T. S.A. Brăila, începand cu anul 2016". Sugestii, propuneri şi observaţii, vor fi transmise pe fax 0239692394 sau mail dapt_br@yahoo.comUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica - Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea permiselor de acces auto pe străzile municipiului Brăila. Sugestii, propuneri şi observaţii, vor fi transmise pe fax 0239692394 pentru Rodica Cherşunaru sau mail rodicachersunaru@yahoo.comUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică a proiectului de hotărâre a C. L. M. Brăila referitor la ”Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2016"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Actualizarea-dezbaterii publice- proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila referitor la "Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2016" la nivelul Municipiului Braila Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Strategia locală privind dezvoltarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul Brăila. Persoana de contact: Ivanciu Diana - Șef serviciu UMMSCUP, tel.0239694896Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Modificarea regulamentului serviciului de Salubritate, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr.82/2015. Persoana de contact: Barbu Marioara-Dir adjunct S.U.P.A.G.L., tel.0239611682Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica a proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila referitor la "Aprobarea Regulamentului si a nivelului minim al preturilor si tarifelor pentru inchirierea bunurilor administrate de catre S.C. A.P.T S.A. Braila"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Raportul anual privind activitatea Regiilor autonome si a Societatilor comerciale aflate sub tutela CLM Braila, conform prevederilor OUG nr.109/2011, pentru anul 2014Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica- proiectul de HCLM Braila referitor la Aprobarea Regulamentului pentru emiterea Avizului de începere a lucrărilor subterane și condițiile de refacere a suprafetețor afectate aparținând domeniului public. Forma revizuita a Regulamentului.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica- proiectul de HCLM Braila referitor la Aprobarea Regulamentului pentru emiterea Avizului de începere a lucrărilor subterane și condițiile de refacere a suprafetețor afectate aparținând domeniului public. Forma revizuita a Regulamentului.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publică - proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la "Aprobarea Organigramei, a Statutui de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Brăila".Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica- proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila referitor la "Aprobarea Regulamentului pentru emiterea Avizului de începere a lucrărilor subterane și condițiile de refacere a suprafetețor afectate aparținând domeniului publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Dezbatere-Publica Proiect Regulament Inchiriere Domeniu Public Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica- proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila referitor la "Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2016" la nivelul Municipiului BrailaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica- proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila referitor la "Stabilirea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale acordate, pentru anul 2015, la nivelul Municipiului Braila, in conUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica- proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila referitor la "Stabilirea situaliilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenla, altele decat cele stabilite de art. 28 din legea nr.416/2001 privind venitul minim garantatUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica- proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila referitor la "Aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE si a NUMARULUI DE PERSONAL ale APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAILA si ale S.P.C.L.E.P. Braila " .Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
dezbatere publica- proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila referitor la "Regulament privind modul de concesionare a bunurilor ce apartin proprietatii private a municipiului Braila" .Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila aplicabile în anul fiscal 2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Primaria Municipiului Braila supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a C.L.M. Braila referitor la "Stabilirea liniilor prioritare de subventionare pentru anul 2015, de la bugetul local, a asociatiilor si fundatiilor care infiinteaza si administreaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Regulament pentru Eliberarea și Folosirea Permiselor de Acces Auto pe strazile municipiului BrăilaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul BrăilaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Dispozitia 5974 din 18 octombrie 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Anunt privind intentia autoritatii administratiei publice a Municipiului Braila de a delega serviciul public de transport, distributie si furnizare a energiei termice.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
REGULAMENTUL serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului BrăilaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect_regulament_Legea_nr._15Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Raport de Evaluare al Impactului achiziției publice a serviciilor de publicitate pe anul 2012Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
INFORMARE CHIRIE LOCUINTE ANLUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
PROGRAMUL DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE A MUNICIPIULUI BRAILAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Regulament privind emiterea Avizului de începere a lucrărilor subterane şi condiţiile de refacere a suprafeţelor afectate aparţinând domeniului public al Municipiului BrăilaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Anunt privind proiect aprobare regulament serviciu protectia animalelor si ecarisajUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Anunt privind Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Anunt privind Aprobarea tarifelor percepute de către SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR SA BRĂILA”, pentru serviciile publice prestate, începând cu data de 01.01.2011.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Anunt privind Regulamentul serviciului de administrare a zonelor verzi din municipiul BrailaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Regulamentul serviciului de administrare a fondului locativ si a spatiilor cu alta destinatie aflate in domeniul public si privat al Municipiului BrailaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2010Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Anunt privind Regulamentul serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul BrailaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Atașare
Primaria Municipiului Braila supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a C.L.M. Braila referitor la "Aprobarea componentei, a modului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
1 - 100 Următorul
UE Icon    Guvernul Romaniei Icon    Instrumente Structurale Icon
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.