Logo Primaria Municipiului Braila
Acasă
Noutăţi
Hartă Străzi
Achiziții Publice
Programări cărți identitate
A+ A-
Contact
Print
Salt la Căutare
Primaria Braila > Continut site > Dezbateri publice  

Dezbateri publice

Servicii subordonate
Dezbatere publică 

Primaria Muncipiului Braila
anunţă publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a planului de calitate a aerului pentru Municipiul Braila

Descarcare
 
Dezbatere publică 

Proiect de Hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la 
"Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2018"

Descarcare

Dezbatere publică 

Proiect de Hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la 
"Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018"

Descarcare
 
 Dezbatere publică 
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza solicitărilor și repartizarea locuințelor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brăila, precum și a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

Descarcare

 Dezbatere publică

Regulament privind desfăşurarea activităţilor teraselor  pe raza Municipiului Brăila
Descarcare

Dezbatere publică

Regulament privind emiterea avizelor de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Brăila si obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor - forma actualizată

Toți factorii interesați vor transmite comentarii și propuneri la adresa: ummscup@primariabr.ro pana la data de 07.08.2017 - format PDF

Dezbatere publică 
 
Proiect de Hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la
"Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016"
format pdf

Dezbatere publică 
Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Brăila și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Brăila. format pdf
Dezbatere publică 
Aprobarea Comisiei și a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice constituite în temeiul O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundatiți, cu modificarile și completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu sau a unui teren în vederea ridicării de construcții  necesare desfășurării activitații. format pdf
 Dezbatere publică
Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioara ale Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgență, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila format pdf
Dezbatere publică 
Modificarea și completarea Regulamentului privind novarea contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare-cumpărare 

Eventualele sugestii si propuneri se depun la sediul Primariei, camera 316-318 format pdf

 Dezbatere publică


STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA 2014-2020 format pdf


 Dezbatere publică

Regulament privind: înregistrarea și ținearea evidenței mopedelor pentru care nu există obligația înmatriculării conform Codului Rutier aprobat prin O.U.G. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 1391/2006-privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002 - cu modificările și completările ulterioare

Documentatia poate fi consultata in intervalul15.04 - 15.05.2014, persoana de contact Dan Gheorghe, tel : 0746101126  Eventualele sugestii si propuneri se depun la sediul Primariei, sediul Serviciului de Transport (B-dul Cuza nr. 137) 

Raspunsul si observatiile primite vor fi aduse la cunostinta publica prin afisare la avizierul Primariei

Regulament

 Dezbatere publică

Se supune consultării publice proiectul privind :

Regulamentul de protecţie a animalelor şi ecarisaj din Municipiul Brăila.

 

Serviciul de protecţie a animalelor şi ecarisaj funcţionează în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 425/2010, impunându-se modificarea şi completarea acestuia ( conţinut culoare roşie ) ca urmare a înregistrării unor constatări privind necesitatea reglementării condiţiilor de creştere a animalelor domestice în gospodării, a animalelor de companie ( câini ), atât în spaţii private cât şi în cele publice.

Urmare a modificărilor şi completărilor OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin apariţia Legii nr. 258/26.09.2013, s-a procedat la adaptarea formei proiectului de modificare propus în conformitate cu noile prevederi legale (conţinut culoare verde).

În această perioadă, Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor supune consultării publice, afişând pe site-ul ANSVSA, Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001, cu modificări şi completări . Normele pot fi consultate si pe site-ul primăriei. Precizăm că după aprobarea acestor Norme prin Hotărâre de Guvern, vom proceda la adaptarea conţinutului prezentului proiect ce se va supune aprobarii Consiliului Local Municipal.

 

Documentaţia poate fi consultată în intervalul 23.10.2013 - 10.11.2013, între orele 9.30-15.00, la sediul SUPAGL Brăila, secretariat, persoana de contact Alina Gianina Petrof, tel.0239/611682.

Eventualele sugestii şi propuneri se depun la sediul Primăriei, sediul SUPAGL ( str. Mărăşeşti, nr. 39 ) sau se pot trimite la e-mail supaqlbraila@qmail.com.

Răspunsul şi observaţiile primite vor fi aduse la cunostinţa publică prin afişare la avizierul primăriei şi al SUPAGL Brăila şi pe paginile de internet.


NORME DE APLICARE A OUG155/2001

 Dezbatere publică
 Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice Regulamentul Cadru privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul municipiului Brăila

Eventualele sugestii si propuneri se depun la sediul Primariei, persoana de contact Kerestely Eugen, camera 20, tel : 0239694947 int121. Raspunsul si observatiile primite vor fiaduse la cunostinta prin afisare la avizierul primariei

Dezbatere publică

 Regulamentul de înfiinţare, organizare şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din Municipiul Braila

RegulamentDezbatere publică

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind:

            “Aprobarea preluării în facturare individuală a consumatorilor de energie termică din Municipiul Brăila în baza Ordinului ANRSC nr. 483/2008 şi a Legii nr. 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică”.

 Contract
    Conventie


Dezbatere publică

Pentru punerea in aplicare a O.G. 70 / 2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece 
Anunt


Dezbatere publică

Dezbatere publică privind taxele si impozitele locale propuse pentru anul 2012
Proiect hotarare


DEZBATERE PUBLICA
PUZ LACU SARAT

Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Local Municipal organizează în data de 25 Mai 2010, începând cu ora 1130, la TEATRUL „MARIA FILOTTI”, în Sala de Conferinţe, Brăila, str.Mihai Eminescu, Nr.2, Dezbaterea Publică referitoare la „Planul Urbanistic Zonal - Staţiunea Lacu Sărat”. Dezbaterea publică este organizată la iniţiativa Instituţiei Arhitectului Şef – Primăria Municipiului Brăila, conform Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
            Documentaţia referitoare la tema dezbaterii publice „Planul Urbanistic Zonal - Staţiunea Lacu Sărat”, poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila, la adresa www.primariabraila.ro, dezbaterea fiind prevăzută în Ghidul de Proiectare, Avizare şi Aprobare a Planurilor Urbanistice Zonale din România.

Dezbaterea publică va fi moderată de
domnul Arhitect Şef Marian ION
    Pentru opinii, propuneri, sugestii referitoare la subiectul supus dezbaterii, persoana de contact: doamna Georgiana Bugheanu, tel: 0239694947/int.145, e-mail: puzlacusarat@yahoo.com. La dezbaterea publică sunt aşteptaţi reprezentanţi ai instituţiilor publice, agenţi economici, organizaţiile neguvernamentale, mass media, precum şi orice persoană interesată.
 
Ordinea de zi privind Dezbaterea Publică
„Planul Urbanistic Zonal - Staţiunea Lacu Sărat”
 
 1. Importanţa dezvoltării staţiunii Lacu Sărat în peisajul turistic naţional;
 2. Prezentarea şi discutarea documentaţiei referitoare la „Planul Urbanistic Zonal - Staţiunea Lacu Sărat”, la fondurile europene care pot fi accesate, la responsabilii pentru definitivarea planului de dezvoltare şi pentru punerea acestuia în aplicare;
 3. Diverse (alte propuneri, sugestii şi opinii referitoare la dezvoltarea staţiunii Lacu sărat).

DEZBATERI PUBLICE 

1. PROIECT "PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA AL MUNICIPIULUI BRAILA" - format pdf

2. In conformitate cu prevederile art. 6 alin. 4, din H.G.R. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, supunem dezbaterii publice Strategia actualizata a serviciilor comunitare de utilitati publice din Municipiul Braila. Propunerile si observatiile factorilor interesati vor fi transmise la adresa de e-mail:  dianaivanciu@primariabr.ro
 
 

4. In urma sugestiilor primite de la factorii interesati prezentam forma finala a traseelor secundare pentru transportul public local de calatori prin curse regulate din Municipiul Braila. 

16. Proiect de hotarare a Consiliului Local Municipal Braila privind: STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010.
Persoanele interesate pot depune in scris propuneri, sugestii, recomandari privind proiectul de hotarare la adresa de mail iondragan@primariabr.ro pana la data de 10 NOIEMBRIE 2009.

proiect de hotarare format pdf

anexa nr. 2 format pdf

anexa nr.3 format pdf

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

UE Icon    Guvernul Romaniei Icon    Instrumente Structurale Icon
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.