Logo Primaria Municipiului Braila
Acasă
Noutăţi
Hartă Străzi
Achiziții Publice
Programări cărți identitate
A+ A-
Contact
Print
Salt la Căutare
Primaria Braila > Anunt alegeri PREZIDENŢIALE NOIEMBRIE 2014 > ANUNT  

Anunt alegeri PREZIDENŢIALE NOIEMBRIE 2014: ANUNT

Servicii subordonate
Istoric versiuniIstoric versiuni

Nume

ANUNT 

Conținut Wiki

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL 
LA GHIŞEELE BIROULUI DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR 
pe perioada alegerilor prezidenţiale în zilele de 
01.11.2014-02.11.2014 
şi în eventualitatea organizării celui de-al doilea scrutin în zilele de 
15.11.2014-16.11.2014
format pdf

Publicație din 03.10.2014

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.18 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cerințele de la punctul 58 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2014, aprobat prin H.G. nr. 521/2014, se aduce la cunoștință publică delimitarea și numerotarea, precum și sediile secțiilor de votare constituite la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Braila, în baza Extrasului din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 18/2014 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a locurilor de desfășurare a votării, după cum urmează:  PUBLICAȚIE


Proces verbal 

Privind stabilirea numărului de ordine de pe panourile de afișaj stabilite conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 5057 din 25.09.2014 descarcare


Stabilirea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral în municipiul Brăila, pentru alegerea Președintelui României în anul 2014  descarcareÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CU DREPT DE VOT

DIN MUNICIPIUL BRĂILA

 

          În vederea verificării înscrierii în LISTELE ELECTORALE, vă precizăm că acestea sunt disponibile la sediul Primăriei Municipiului Brăila și pot fi consultate de către persoanele interesate, la camera 21, parter, zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, până la data de 31.10.2014,conform prevederilor art. 26, alin. (7) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare.


A N U N T

            Perioada de primire a cererilor persoanelor care doresc să exercite funcţia de preşedinte / locţiitor pentru birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în vederea desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din data de 02 noiembrie2014 este:

08 – 23 septembrie 2014

            Lista cuprinzând persoanele cu o bună reputaţie în Municipiul Brăila, inclusiv funcţionari publici,se întocmeşte de către Primăria Municipiului Brăila. Persoanele interesate vordepune personal cererea scrisă şi declaraţia, conform modelelor alăturate, la Primăria Municipiului Brăila, etajul III, camera 311, zilnic, în perioada sus-menţionată, orele 08 - 12 şi 13 – 16.

            Lista cuprinzând juriştii se întocmeşte de către Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila, iar cererile se depun la această instituţie, la camera 11.


1 - Declaratie

2 - Cerere inscriere presedinti si loctiitori SV

Versiune: 23.0 
Creat la 09.09.2014 11:13  de portaladmin 
Ultima modificare la 17.10.2014 15:17  de portaladmin 
UE Icon    Guvernul Romaniei Icon    Instrumente Structurale Icon
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.